logo

Kennisontwikkeling over vluchtelingen en gezondheid in de

If you want to confirm some technical details before you order,
just need to send a message or e-mail: [email protected].
Then our professional sales staff will contact you within 2 hours.

Wat wij doen | Rutge

Wij verbeteren de seksuele gezondheid van mensen in Nederland en daarbuiten. Seksuele gezondheid is niet alleen de afwezigheid van soa, ongeplande zwangerschappen of seksuele problemen. Het gaat ook over prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele contacten. Vrij van dwang, discriminatie of geweld. Rutgers werkt hard met onze Nederlandse en internationale partners aan een

Kennisontwikkeling over vluchtelingen en gezondheid in de .

Asylum applications in Western Europe increased from 70,000 in 1983 to 700,000 in the peak year 1992. This particular surge was due to the Balkans wars; over the last ten years refugees also came (in order of numbers) from Romania, Turkey, Iraq, Afghanistan, Sri Lanka, Iran, Somalia, the Congo and many other countries.

Gezondheid van vluchtelingen vraagt gerichte aandac

Gezondheid van vluchtelingen vraagt gerichte aandacht Participatie bevordert de geestelijke gezondheid van vluchtelingen, maar gezondheid is ook essentieel om te kunnen participeren. Mentale aandoeningen komen bij vluchtelingen de eerste jaren na aankomst veel vaker voor dan in de algemene bevolking. Zorg- en

Sport als playground voor integratie - media.clubprofiel.

Meer informatie over de organisatie van sport-activiteiten voor bewoners van COA-opvanglocaties en over samenwerking van sportverenigingen met COA lees je in de rapportage ‘Sport als playground voor integratie’, kennisontwikkeling project Sport en Vluchtelingen.

Een datacentrum voor kennisontwikkeling over de relatie .

Het Global Geo Health Data Center (GGHDC), een samenwerkingsproject van UU en UMCU, draagt actief bij aan kennisontwikkeling over de relatie tussen gezondheid en leefomgeving. Het centrum, een moderne data-infrastructuur, onderzoekt wat de gezondheidseffecten van gecombineerde blootstelling aan omgevings-factoren en leefstijlfactoren zijn, in ...

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) bevordert een .

en kenmerken over de inkomenspositie van werknemers in de ... (KWI) bevordert een adequate en efficiënte kennisontwikkeling en –deling door de deelnemende KWI partners ter onderbouwing van het beleid en de uitvoering op het terrein van werk en inkomen. ... Monitoring van wonen, welzijn, werk, taal en inburgering en gezondheid van ...

VERSNELDE PARTICIPATIE EN INTEGRATIE VAN VLUCHTELINGEN: DE .

maatschappelijke participatie, onderwijs en scholing, werk en inkomen en gezondheid. In 2016 heeft de gemeente haar vluchtelingenbeleid aangescherpt in reactie op de toegenomen aantallen vluchtelingen en de eind 2015 verschenen de policy brief Geen tijd verliezen [ van de WRR/SCP/WODC. In deze policy

vluchtelingen Archieven - Over kwaliteit van zo

Veel vluchtelingen zijn in de afgelopen jaren naar Nederland gekomen. Een groot aantal blijkt veerkrachtig en in staat om hun leven weer op te bouwen. ... Om te meten hoe patiënten hun gezondheid ervaren zijn er vragenlijsten, zogeheten Patient Reported Outcome Measures (PROMs). ... Hét jaarlijkse congres over inkoop van en voor de zorg zal ...

Kennismaking met vluchtelingen - wijkrachthengelo.

Daar voelden wij ons best onzeker en ongemakkelijk over. Afscheid Om 23.00 uur is het tijd om afscheid te nemen. En wat is het leuk dat één van de vluchtelingen die de hele avond geen woord gezegd heeft, de microfoon pakt en in het Engels iedereen vanuit zijn hart bedankt voor de avond en voor alles wat de Nederlandse bevolking voor hem doet.

Vluchtelingkinderen in het onderwijs Informatiek

bijvoorbeeld met de eigen organisaties van vluchtelingen bijeenkomsten over opvoeden organiseren. Er is op diverse plekken positieve ervaring opgedaan met dit soort bijeenkomsten. • Pharos biedt scholen, leerkrachten en docenten deskundigheidsbevordering en advisering op maat over de opvang en begeleiding van vluchtelingenleerlingen.

Veerkracht en vertrouwen: psychosociale zorg voor .

Scholen en de Jeugdgezondheidszorg hebben landelijk concrete afspraken gemaakt. Ook hebben ze protocollen ontwikkeld voor de overdracht van gegevens. Desondanks zijn er signalen dat de overdracht van gegevens niet altijd goed verloopt. Regelmatig worden er zorgen geuit over de psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren.

Vrijwilligers organiseren ontmoetingsmoment met vluchteling

Het organiseren van het ontmoetingsmoment, inclusief het aanbieden van de maaltijd is een initiatief van inwoners van Hengelo en Wijkracht. Locatie en tijdstip De vluchtelingen, wijkbewoners en andere genodigden zijn uitgenodigd op vrijdag 1 juli om 21.00 uur in Wijkcentrum de Sterrentuin. Vanaf 22.00 uur is de maaltijd gereed.

Kennisontwikkeling over vluchtelingen en gezondheid in de .

From 1992 to 1996 2,500 Bosnians escaping war in former Yugoslavia entered the UK and were given temporary protection status by the British government. By comparison, Germany accepted over 300,000 Bosnians during this time. From 1995 to 1999 over 4,000 Kosovan refugees were granted temporary protected status in Britain.

Selectielijst psychosociale zorg vluchteling

Doel van Phaxx is de kennis over vluchtelingen en gezondheid te vergroten. Het blad wil hulpverleners in de gezondheidszorg en belangstellenden een platform bieden voor informatie-uitwisseling op dit terrein. 22 Selectielijst psychosociale zorg vluchtelingen. Provinciaal Documentatiecentrum Atlas, 30/03/2009

Voorbeelden vluchtelingen en gezondheid | Loketgezondleven.

Zoals altijd is ook als het gaat om vluchtelingen en gezondheid samenwerken een must. Zorg voor afstemming tussen zorgpartijen en maatschappelijke ondersteuners in de 0e, 1e en 2e lijn. Ken elkaar. Weet van elkaar wat je doet. En spreek af wie welke rol heeft. Hieronder vindt u voorbeelden over samenwerken aan een goede gezondheid van ...

Sprekers | Gezond in.

Ze is accounthouder voor de regio’s Overijssel en delen van Gelderland. Frea’s expertise ligt bij de integrale aanpak van gezondheidsverschillen, armoede, schulden en gezondheid. Ook is ze expert op het gebied van vluchtelingen en gezondheid, kennisontwikkeling en innovatie.

Irma Accord - Empowerment Coach & Trainer - Irma Accord .

Van november 2013 tot en met april 2017 werkte Irma Accord aan de Anton de Kom universiteit van Suriname (AdeKuS) bij de Studierichting cultuurwetenschappen van de ...

Sport als playground voor integratie - Sport en bewegen in .

Meer informatie over de organisatie van sport-activiteiten voor bewoners van COA-opvanglocaties en over samenwerking van sportverenigingen met COA lees je in de rapportage ‘Sport als playground voor integratie’, kennisontwikkeling project Sport en Vluchtelingen. vel zitten, belangrijkere problemen eisen aandacht op, weersomstandigheden ...

Europese maatregelen in verband met migratie - Europa

De Commissie deed in 2018 een voorstel om het investeren in Afrika door landen en de private sector te vergemakkelijken, om zo de economische groei van in Afrika te ondersteunen. Samenwerking met Turkije. Turkije vangt miljoenen vluchtelingen op. De Turkse voorzieningen en opvangkampen worden door velen als slecht beschouwd.

EUropean Refugees HUman Movement and Advisory Network .

EUropean Refugees DOELGROEPEN HUman Movement and Advisory Network De doelgroepen van het EUR-HUMAN project zijn nieuw aangekomen vluchtelingen, migranten en (eerstelijns) zorgprofession- als. Zorgprofessionals moeten door het EUR-HUMAN in staat worden gesteld om in samenwerking met maatschappelijk werk, nationale, regionale en lokale stakeholders geïntegreerde zorg aan te bieden voor ...

Uitgebreid zoeken | GGD GHOR Kennisnet 2

Trefwoorden beschrijven het onderwerp, de doelgroep en de inhoud van uw item. ... vluchtelingen en andere nieuwkomers. ... beleid 2014-02-03 Brief Teeven en Schippers over IGZ rapport geboortezorg asielzoekers.pdf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag.